Vplyv použitia filtrov

Porovnanie výkonu filtrov na niektorých známych hmlovinách

Pôvodný článok napísal David W. Knisely, preložené so súhlasom. Jedná sa o druhú verziu, ktorá oproti predošlej obsahuje o deväť objektov viac. V dôsledku toho sa i nepatrne zmenilo celkové bodovanie.

Messierové objekty:

M1 – Krabia hmlovina (pozostatok po supernove v Býkovi)

Deep-sky (3): Zvýši kontrast a vytiahne oblúkový prúžok v podobe kosáka Mesiaca vo východnej časti hmloviny.

UHC (4): Stmaví pozadie a odhalí slabé náznaky neurčitých detailov na rozhraní, s lepšie viditeľným “východným kosákom”.

O-III (3): Oveľa tmavšia ako s UHC, hmlovina sa objavuje nepatrne menšia a kruhová, ale pri stredných zväčšeniach s náznakmi filamentov na rozhraní a v samotnej hmlovine.

H-Beta (0): Sotva viditeľná.

Odporučenie pre M1: UHC/Deep-sky (H-Beta sa neodporúča)

M8 – Lagúna (emisná hmlovina v Strelcovi)

Deep-sky (3): Nejaké zvýšenie kontrastu, s trochu väčšou časťou viditeľnej hmloviny než pri pohľade bez filtra.

UHC (5): Veľké zvýšenie kontrastu a viditeľnosti okrajových častí hmloviny. Objavuje sa väčšia, skoro stupeň široká, s niekoľkými rozvinutými detailami, zvlášť vo vonkajších častiach.

O-III (5): Trochu slabšia ako s UHC, ale hmlovina ukáže o niečo viac kontrastu a tmavých detailov. Stratia sa okrajové časti, ale detaily vo vnútri sú nápadné. V jasných oblastiach sa dá postrehnúť slabá červená farba. O-III filter môže byť lepší v oblasti so svetelným znečistením.

H-Beta (2): Dosť stmaví hmlovinu. Ľahko vidieť v podstate iba kruhovú guľu hmly okolo Presýpacích hodín a vonkajší oblúk.

Odporučenie pre M8: UHC/O-III

M16 – Orlia hmlovina (emisná hmlovina v Hadovi)

Deep-sky (2): Slabá rozptýlená hmlovina je trochu ľahšie vidieť než bez filtra, ale bez väčšieho množstva detailov.

UHC (4): Veľký nárast viditeľnosti hmloviny, ukazuje sa ako široký hmlistý vejár svetla v tvare širokého “T”. Pozdĺž severnej strany je vidieť malá tmavá časť.

O-III (4): Trochu slabšia ako s UHC, s menej jasnými okrajovými časťami, ale ukáže kontrastnejšie a tmavšie detaily, vrátane slabých úzkych “prstov” smerujúcich bočným pohľadom z južnej časti do centra hmloviny.

H-Beta (2): Hmlovina sa značne stmaví, ale “T” tvar je stále slabo vidieť.

Odporučenie pre M16: UHC/O-III, H-Beta pokazí pohľad

M17 – Omega alebo Labuť (emisná hmlovina v Strelcovi)

Deep-sky (3): S malým zvýšením kontrastu a detailov, so slabším oblúkom hmloviny na severovýchode, sa tvar omegy stáva viditeľný.

UHC (4): Značné zvýšenie kontrastu a detailov. Celkom ľahko viditeľné sa stávajú slabšie okrajové časti hmloviny a časti pozdĺž oblúka omegy.

O-III (5): Trochu slabšia ako s UHC, ale kontrast je väčší, s pomerne nápadnou tmavou oblasťou pozdĺž západnej strany krku labute. Tmavé detaily v hlavnej časti hmloviny sú lepšie definovateľné ako s UHC.

H-Beta (1): Objekt sa v porovnaní s ostatnými filtrami značne stemní, čím sa stáva slabou voľbou pre jeho použitie na tejto hmlovine.

Odporučenie pre M17: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

M20 – Trifid (emisná/reflexná hmlovina v Strelcovi)

Deep-sky (2): malý rozdiel medzi pohľadom s týmto filtrom a bez neho, s trochou zisku v kontraste. V oblasti s nejakým svetelným znečisteným sa ale filter môže úspešne použiť.

UHC (4): Hmlovina je nepatrne slabšia ako s Deep-sky filtrom, ale s malým nárastom kontrastu oproti nemu a väčším nárastom kontrastu oproti pohľadu bez filtra.

O-III (3): Hmlovina je slabšia ako s UHC alebo Deep-sky filtrom a hlavná časť trifidu sa zjavuje nepatrne menšia – v severnej časti sa nachádza reflexná hmlovina. Tmavé detaily vnútorných línií sa ale ukážu lepšie

H-Beta (4): Hmlovina je trochu slabšia oproti UHC filtru, ale časť trifidu sa ukáže väčšia. Odstráni sa reflexná hmlovina, zredukuje sa jasnosť detailov okolo stredovej hviezdy.

Odporučenie pre M20: UHC/H-Beta

M27 – Činka (planetárna hmlovina v Líške)

Deep-sky (3): Nejaké zlepšenie viditeľnosti oparu po vonkajších stranách činky, ale objekt je ešte stále trochu slabý.

UHC (5): Veľký nárast kontrastu a vonkajších detailov, s veľkými ľahko viditeľnými krídlami svetla po stranách činky. Vnútorná časť je jasnejšia a väčšia, so zaujímavým zelenkastým odtieňom.

O-III (4): Matnejšia ako s UHC, ale vo vnútri sa ukáže viac tmavých kontrastnejších detailov. Krídla svetla ostávajú pomerne ľahko viditeľné.

H-Beta (1): Hmlovina je veľmi nezreteľná, zatienia sa vonkajšie detaily a ostáva vidieť iba vnútorný tvar činky.

Odporučenie pre M27: UHC (O-III je tiež použiteľný a ukáže nejaké vnútorné detaily, H-beta sa neodporúča)

M42 – Veľká hmlovina v Orióne (emisná hmlovina)

Deep-sky (3): Pomerné zvýšenie kontrastu, je vidieť viac z odľahlejších častí hmloviny, ktorú trochu rozvinie.

UHC (5): Veľký nárast kontrastu oproti pohľadu bez filtra. Vonkajšie časti hmloviny sú celkom ľahko vidieť, i s južným oblúkom použitým bočného pohľadu. Priamo sa dajú postrehnúť modrasté a zelenkasté farby.

O-III (4): Vonkajšie časti hmloviny sú slabšie, ale tá má väčší kontrast, s pozoruhodným zvýšením svetla a tmavých detailov, zvlášť vo vnútornej časti. Modrastý a príležitostne i červený odtieň je postrehnuteľný vo väčších ďalekohľadoch. M43 je trochu slabšia oproti pohľadu s UHC filtrom.

H-Beta (3): Stratí sa väčšia časť okrajových partií hmloviny, ale jej hlavná časť v tvare vejára a M43 naďalej zostávajú, so zaujímavým kontrastom a zmenou detailov, vrátane jasného priameho oblúka v západnej časti. Neurčitý červenkastý odtieň je s týmto filtrom tiež viditeľný.

Odporučenie pre M42: UHC/O-III (skoro rovnaké)

M43 (severná časť M42)

Deep-sky (3): Vyšší kontrast než pri pohľade bez filtra, ale nerozvinú sa detaily, zvlášť v oblasti so svetelným znečistením.

UHC (3): Trochu lepší kontrast ako s Deep-sky filtrom, s ľahšie viditeľným celkovým tvarom.

O-III (2): Stmaví hmlovinu, ale celkový tvar je ľahšie viditeľný.

H-Beta (4): Spraví skutočný rozdiel, s veľkým kontrastom a niektorými nepravidelnými tmavými detailami v celkovom tvare hmloviny.

Odporučenie pre M43: H-Beta (UHC a Deep-sky tiež pomôžu)

M57 – Prstenec (planetárna hmlovina v Lýre)

Deep-sky (2): Trochu stmaví pozadie a vytiahne náznaky veľmi slabej hmlovitosti po stranách oválu, ale inak moc nepomôže.

UHC (4): Naozaj stmaví pozadie a hviezdy, ukáže oveľa nápadnejšie zákal vo vnútri prstenca, s náznakom slabej vonkajšej hmlovitosti okolo vonkajšieho rozhrania prstenca.

O-III (4): Stmaví hmlovinu a ešte viac pozadie, ale je značný určitý nárast kontrastu. Vonkajší obal je už viditeľný bočným pohľadom.

H-Beta (0): Hmlovina je teraz veľmi temná a bez detailov.

Odporučenie pre M57: UHC/O-III (prakticky rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

M76 – Malá činka (planetárna hmlovina v Perzeovi)

Deep-sky (2): Nepatrný rozdiel oproti pohľadu bez filtra, s náznakom hmlovitosti po stranách činky.

UHC (4): Oveľa väčšia časť viditeľnej hmloviny, vrátane slabých šmúh krídel po stranách činky, tiež s vnútornými detailami.

O-III (4): Hmlovina je nepatrne slabšia, ale ukáže väčší kontrast, s nejakými tmavými detailami viditeľnými blízko oboch lalokov činky. Šmuhy po stranách činky vyzerajú ako čiastočné oblúky.

H-Beta (0): Stmaví hmlovinu skoro na nerozoznanie pri stredných zväčšeniach.

Odporučenie pre M76: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

M97 – Sova (planetárna hmlovina vo Veľkej medvedici)

Deep-sky (2): Malé zlepšenie oproti pohľadu bez filtra, s náznakom očí.

UHC (4): Oveľa väčší kontrast oproti Deep-sky filtru. Je vidieť jedno oko a náznak druhého.

O-III (5): Zvýšenie kontrastu oproti UHC filtru. Viditeľné obe oči s náznakmi nepravidelnej štruktúry rozhrania.

H-Beta (0): Takmer odstráni hmlovinu s oblohy.

Odporučenie pre M97: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

Objekty z NGC:

NGC 40 (planetárna hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (3): Zvýši sa trochu kontrast a detailnosť. Objekt ale ani príliš nepotrebuje filter.

UHC (3): Trochu slabšia ako s Deep-sky filtrom, ale ukáže o niečo viac kontrastu.

O-III (2): Trochu slabšia ako s UHC filtrom, ale disk je stále vidieť.

H-Beta (2): Trochu slabšia ako s UHC filtrom, ale zároveň trochu jasnejšia ako s O-III filtrom (takmer H-beta objekt).

Odporučenie pre NGC 40: Deep-sky/UHC (skoro rovnaké)

NGC 246 (planetárna hmlovina vo Veľrybe)

Deep-sky (2): Trochu lepšie definovateľná ako bez filtra, ale stále je iba hmlistým zhruba kruhovým obláčikom v okolí slabých hviezd.

UHC (3): Veľký kontrast, hmlovina je teraz pomerne dobre definovateľným hmlistým diskom s náznakom zmien jasností vo vnútornej časti.

O-III (5): Ohromný nárast kontrastu oproti UHC filtru! Ukáže sa niekoľko tmavších škvŕn vo vnútornej časti a náznak filamentu v podobe ostrého vonkajšieho rozhrania disku.

H-Beta (0): Skutočne pokazí pohľad (hmlovina veľmi slabo viditeľná)

Odporučenie pre NGC 246: O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 281 (emisná hmlovina v Kasiopeji)

Deep-sky (3): Hmlovina je trochu ľahšie viditeľná, s ľahšie definovateľným okrajom (veľmi slabo viditeľná bez filtra).

UHC (4): Značné zvýšenie kontrastu a detailov, hmlovina sa objavuje väčšia ako s Deep-sky filtrom a obsahuje nejaké tmavé detaily.

O-III (4): Hmlovina je matnejšia, ale vnútorná tmavá línia sa stáva zretelnejšou a celkový tvar je ľahšie definovateľný než s UHC filtrom.

H-Beta (2): Stemní hmlovinu oveľa viac ako O-III filter. Nie je vidieť viac detailov ako s Deep-sky filtrom.

Odporučenie pre NGC 281: UHC/O-III

NGC 604 (H-II oblasť v M33 v Trojuholníku)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu oproti pohľadu bez filtra, ale je ľahko vidieť i bez filtra.

UHC (3): Oveľa ľahšie viditeľná než s Deep-sky filtrom, zreteľne sa črtajúca ako oválny obláčik, s množstvom detailov ostávajúcich viditeľných v galaxii.

O-III (4): Značné zvýšenie kontrastu, skoro bliká oproti UHC filtru alebo pohľadu bez filtra. Galaxia je oveľa slabšia, ale hmlovina naozaj dominuje.

H-Beta (2): Oveľa matnejšia oproti ostatným filtrom, ale hmlovina je stále vidieť.

Odporučenie pre NGC 604: O-III/UHC

NGC 896/IC 1795 (emisná hmlovina v Kasiopeji)

Deep-sky (3): Značné zlepšenie viditeľnosti, hmlovina je bez filtra iba obyčajným zákalom. Sú vidieť jej dve časti, jedna väčšia (IC 1795) a jedna menšia (NGC 896).

UHC (4): Hmlovina je oveľa viac nápadná, lepšie definovateľná a s malým tmavým detailom pozdĺž vonkajšieho oblúka točiaceho sa z južnej časti okolo.

O-III (4): Slabšia ako s UHC filtrom, ale je vidieť oveľa viac detailov, vrátane slabého vonkajšieho oblúka – ako viditeľná štruktúra točiaca sa na juh, skoro spájajúca obe hmloviny.

H-Beta (1): Sotva viditeľná!

Odporučenie pre NGC 896/IC 1795: UHC/O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 1360 (veľká planetárna hmlovina v Peci)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu, s ľahšie viditeľnou hmlovinou oproti pohľadu bez filtra (aj tak ale stále viditeľnou).

UHC (4): Výrazné zvýšenie kontrastu, hmlovina sa objavuje väčšia a evidentne oválna. Dá sa všimnúť vo vnútornej časti nejaký nepravidelný detail a centrálna hviezda.

O-III (4): Ešte viac kontrastu oproti UHC filtru, s jasným vnútorným oblúkom, centrálna hviezda je oveľa slabšia. Tmavé pozadie.

H-Beta (0): Odstráni hmlovinu a je vidieť iba centrálna hviezda a malý náznak hmlovitosti okolo nej.

Odporučenie pre NGC 1360: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 1491 (emisná hmlovina v Perzeovi)

Deep-sky (3): Mierne zvýšenie kontrastu oproti pohľadu bez filtra.

UHC (5): Veľká, so slabšími vonkajšími časťami hmloviny nepravidelného tvaru. Vnútorná črta v tvare priečky veľmi zrejmá.

O-III (4): Väčší kontrast vo vnútornej časti (zvlášť priečky), ale väčšina vonkajších častí je matnejšia.

H-Beta (0): Iba náznak, odstráni väčšinu hmloviny.

Odporučenie pre NGC 1491: UHC/O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 1499 – Kalifornia (emisná hmlovina v Perzeovi)

Deep-sky (2): Bez filtra je hmlovina sotva viditeľná ako slabé zjasnenie bez detailov v zornom poli. S Deep-sky filtrom je postrehnuteľné malé zvýšenie kontrastu.

UHC (2): Malé zvýšenie kontrastu oproti Deep-sky filtru, ktoré robí hmlovinu ľahšie definovateľnou, ale stále je to ťažký objekt. Sú postrehnuteľné náznaky neurčitých zmien jasností v hmlovine.

O-III (1): Hmlovina je totálnym zákalom vo veľmi tmavom poli.

H-Beta (4): Výrazné zvýšenie kontrastu, objekt je pomerne ľahko postrehnuteľný, s dobre určiteľnými hranicami. Postrehnuteľné sú tiež nejaké slabé filamentárne detaily. Kalifornia je vidieť voľným okom použitím tohto filtra.

Odporučenie pre NGC: H-Beta

NGC 1514 – Krištálová guľa (planetárna hmlovina v Býkovi)

Deep-sky (2): Pekný slabý kruhový obláčik okolo slabej hviezdy, ľahšie viditeľný než bez filtra.

UHC (4): Značné zvýšenie kontrastu, dobre definovateľná hmlistá guľa s náznakom tmavých detailov vo svojom vnútri.

O-III (4): Väčší kontrast ako s UHC, s tmavými detailami a oblúkom v hlavnej časti. Hmlovina je matnejšia oproti UHC, ale je na ňu trochu lepší celkový pohľad.

H-Beta (0): Skoro odstráni hmlovinu z oblohy.

Odporučenie pre NGC 1514: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 1999 (emisná hmlovina v Orióne)

Deep-sky (2): Malé zlepšenie pohľadu než bez filtra, ale hmlovina je i tak ľahkým objektom.

UHC (1): Slabšia ako s Deep-sky filtrom alebo bez neho.

O-III (1): Slabšia ako s UHC alebo Deep-sky filtrom.

H-Beta (1): Slabšia ako s UHC, Deep-sky alebo bez filtra.

Odporučenie pre NGC 1999: Deep-sky filter

NGC 2022 (planetárna hmlovina v Orióne)

Deep-sky (3): Viditeľná bez filtra, ale ukáže sa lepšie s Deep-sky filtrom – ako malý matný disk.

UHC (4): Značné zvýšenie kontrastu, hmlovina nadobudne skoro prstencovitú formu pri veľkých zväčšeniach.

O-III (5): Oveľa väčší kontrast a tmavšie pozadie oproti UHC filtru, ale ten môže byť na detaily trochu lepší pri väčších zväčšeniach.

H-Beta (0): Skoro zmaže hmlovinu – sotva viditeľná.

Odporučenie pre NGC 2022: O-III/UHC filter (H-Beta sa neodporúča)

NGC 2024 – Flame nebula (emisná/reflexná hmlovina v Orióne)

Deep-sky (3): Značné zvýšenie kontrastu, s viditeľnou tmavou líniou.

UHC (3): Tmavšia než s Deep-sky filtrom, inak iba malé zvýšenie kontrastu.

O-III (2): Tmavšia než s UHC filtrom a s menej detailami oproti nemu.

H-Beta (1): Hmlovina je najtmavšia zo všetkých filtrov, ale v detailoch ostáva viditeľná podobne ako s O-III filtrom.

Odporučenie pre NGC 2024: Deep-sky/UHC (skoro rovnaké)

NGC 2174 (emisná hmlovina v severnej časti Orióna)

Deep-sky (2): Veľmi slabý kruhový obláčik okolo jednej hviezdy, s náznakom detailov. Hmlovina je ale oveľa ľahšie viditeľná bez tohto filtra.

UHC (4): Veľký nárast kontrastu oproti Deep-sky filtru, ukazujúci veľkú kruhovú plochu hmly s neurčitými tmavými detailami nepravidelného tvaru vo svojom vnútri.

O-III (4): Matnejšia než s UHC filtrom, ale má väčší kontrast, ukazujúci nezreteľné líniu.

H-Beta (0): Stemní hmlovinu skoro na nerozoznanie. Ukáže menej než Deep-sky filter.

Odporučenie pre NGC 2174: UHC/O-III (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 2327 (emisná hmlovina v Jednorožcovi)

Deep-sky (2): Veľmi slabý hmlistý zhruba kruhový obláčik okolo hviezdy 7. magnitúdy.

UHC (3): Objekt je väčší a ľahšie definovateľný oproti Deep-sky filtru.

O-III (2): Hmlovina je teraz veľmi slabá, s viditeľnou časťou iba okolo hviezdy.

H-Beta (4): Objekt nie je celkom tak jasný ako s UHC filtrom, ale je oveľa lepšie definovateľný, ukazujúci tmavý detail v severovýchodnej časti a jasnejší oblúk na západnom rozhraní.

Odporučenie pre NGC 2327: H-Beta/UHC

NGC 2237-9 – Rozeta (emisná hmlovina v Jednorožcovi)

Deep-sky (2): Nejaké zvýšenie kontrastu, ale hmlovina je skôr hmlistým oblakom okolo hviezdokopy, s náznakom nepravidelnosti.

UHC (5): Značné zvýšenie kontrastu, s lepšou viditeľnosťou vonkajších častí hmloviny. Tiež sú viditeľné nejaké svetlé a tmavé štruktúry. Hmlovina bola viditeľná pridržaním UHC filtra za voľným okom!

O-III (5): Väčší kontrast než s UHC filtrom, s väčším množstvom nepravidelných tmavých detailov v celej časti, ale nie až taká veľká časť hmloviny je vidieť v porovnaní s UHC filtrom.

H-Beta (1): Veľmi slabý oblak okolo hviezdokopy, nie oveľa lepšie viditeľný ako bez filtra. Hmlovina je navyše oveľa matnejšia.

Odporučenie pre Rozetu: O-III/UHC (skoro rovnaké)

NGC 2264 – Kónus (hmlovina blízko S Mon)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu, s viditeľným nejasným hmlistým oblakom a jasnejšou škvrnou ZJZ od S Mon.

UHC (4): Viditeľná celá hmlovina cez celé zorné pole, skoro stupeň široká. Tmavá časť Kónus slabo viditeľná v južnej časti hmloviny.

O-III (3): Matnejšia než s UHC filtrom, je ľahko vidieť iba oblasť juhozápadne od S Mon. Kónus nie je viditeľný.

H-Beta (1): Iba náznak oblaku juhozápadne od S Mon.

Odporučenie pre NGC 2264: UHC

NGC 2346 (planetárna hmlovina v Jednorožcovi)

Deep-sky (2): Trochu ľahšie vidieť než bez filtra.

UHC (3): Malé zvýšenie kontrastu, náznak prstenca.

O-III (3): Malý nárast kontrastu, hmlovina nepatrne slabšia než s UHC filtrom.

H-Beta (0): Skoro neviditeľná.

Odporučenie pre NGC 2346: UHC/O-III (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 2359 – Thor´s Helmet (emisná hmlovina vo Veľkom psovi)

Deep-sky (2): Hmlovina je lepšie definovateľná ako bez filtra, ale stále málo kontrastná.

UHC (4): Väčší kontrast oproti Deep-sky filtru, s oblúkom a centrálnym oválnym prsteňom.

O-III (5): Oveľa viac kontrastu než s UHC filtrom, s oválnou časťou vyzerajúcou ako oblúk s úponkami po oboch koncoch.

H-Beta (0): Odstráni väčšinu hmloviny.

Odporučenie pre NGC 2359: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 2438 (planetárna hmlovina v Korme)

Deep-sky (2): Určite ľahšie viditeľná než bez filtra. Náznak prstencovej štruktúry.

UHC (3): Postrehnuteľný nárast kontrastu a s evidentným prstencovým tvarom. Hmlovina je ľahšie viditeľná než s Deep-sky filtrom.

O-III (4): Oveľa väčší kontrast a s pomerne zrejmým prstencovým tvarom.

H-Beta (0): Takmer odstráni hmlovinu.

Odporučenie pre NGC 2438: O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 2467 (emisná hmlovina v Korme)

Deep-sky (2): riedka otvorená hviezdokopa s jednotlivou hviezdou a slabým okrúhlym oblakom okolo nej. Jasnejšia je v južnej časti.

UHC (4): Oveľa viac kontrastu a väčšie množstvo detailov oproti Deep-sky filtru, s jasným priamym pásom alebo oblúkom v južnej časti.

O-III (5): Viac kontrastu a detailov než s UHC filtrom, dva oblúky sú navzájom prepojené. Slabé náznaky vonkajších detailov.

H-Beta (1): Stmaví poriadne hmlovinu.

Odporučenie pre NGC 2467: UHC/O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 2371-2 (planetárna hmlovina v Blížencoch)

Deep-sky (2): Dve priľahlé susedné slabé škvrny. Trochu lepší pohľad oproti pohľadu bez filtra.

UHC (4): Rozvinutie objektu oproti Deep-sky filtru, s dvomi oblúkmi a náznakom vzájomného kontaktu.

O-III (4): Trochu väčší kontrast než s UHC filtrom. Náznak slabých vonkajších krídel.

H-Beta (0): Odstráni hmlovinu.

Odporučenie pre NGC 2371-2: O-III/UHC (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 2392 – Eskimák (planetárna hmlovina v Blížencoch)

Deep-sky (2): Rozvinie trochu objekt oproti pohľadu bez filtra. Ľahšie vidieť vonkajšiu z dvoch obalov.

UHC (4): Stmaví pozadie oblohy a rozvinie hmlovinu, dva obaly sú celkom ľahko vidieť.

O-III (4): Ešte tmavšie pozadie a väčší kontrast než s UHC filtrom, ale dva obaly takmer splývajú. Zoslabí sa centrálna hviezda.

H-Beta (0): Iba vnútorný obal je viditeľný, oveľa slabšie než s UHC, O-III alebo Deep-sky filtrom.

Odporučenie pre NGC 2392: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 3242 – Duch Jupitera (planetárka v Hydre)

Deep-sky (2): Trochu rozvinie objekt oproti pohľadu bez filtra. Ten je ale ľahkým cielom aj bez neho.

UHC (4): Oveľa väčší kontrast so slabým kruhovým vonkajším halom a dvomi vnútornými obalmi.

O-III (4): Oveľa tmavšie pozadie, dva vnútorné obaly ale naozaj žiaria.

H-Beta (1): Oveľa slabšia. Je viditeľný iba vnútorný obal.

Odporučenie pre NGC 3242: UHC/O-III (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 4361 (planetárna hmlovina v Havranovi)

Deep-sky (2): Trochu väčší kontrast než bez filtra.

UHC (4): Väčší nárast kontrastu, s viditeľným slabším vonkajším rozšírením.

O-III (4): Väčší kontrast, trochu ostrejšia než s UHC filtrom, ale hmlovina sa objavuje trochu menšia.

H-Beta (0): Skoro ju odstráni

Odporučenie pre NGC 4361: UHC/O-III (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 6210 (planetárna hmlovina v Herkulovi)

Deep-sky (2): vyzerá trochu lepšie, ale filter ani nie je potrebný.

UHC (4): Nárast kontrastu so slabým náznakom tesného vonkajšieho obalu severne a južne od hlavného disku.

O-III (4): Stmaví pozadie a ukáže náznak vonkajšieho obalu.

H-Beta (1): Stmaví hmlovinu, ukáže iba jasnejšie vnútorné jadro.

Odporučenie pre NGC 6210: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6302 – Bug nebula (planetárna hmlovina v Škorpiónovi)

Deep-sky (2): Trochu väčší kontrast ako bez filtra.

UHC (3): Značné zvýšenie kontrastu, s oveľa jasnejšou centrálnou oblasťou. Vonkajšie časti sú tiež ľahšie viditeľné.

O-III (3): Centrálna oblasť sa naozaj dobre ukáže, napriek tomu hmlovina nie je až taká jasná ako s UHC filtrom.

H-Beta (0): Nula bodov.

Odporučenie pre NGC 6302: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6334 (emisná hmlovina v Škorpiónovi)

Deep-sky (2): Hmlovina je veľký a veľmi slabý oblak, s najjasnejšou časťou okolo jednej hviezdy blízko južného rozhrania.

UHC (4): Dve oddelené škvrny okolo dvoch hviezd blízko južného rozhrania, navyše viditeľná v hmlistom oblaku tiež jedna škvrna a tmavý bod na severe.

O-III (3): Slabšia ako s UHC filtrom, ale stále viditeľná.

H-Beta (3): Podobný pohľad ako s UHC filtrom, ale hmlovina je celkovo trochu slabšia.

Odporučenie pre NGC 6334: UHC (O-III a H-Beta tiež pomôžu)

NGC 6357 (emisná hmlovina v Škorpiónovi)

Deep-sky (2): Objekt nie je ľahko viditeľný bez filtra a Deep-sky filter ju len sotva vytiahne z tmy.

UHC (3): Značné zvýšenie kontrastu, ukazujúc nejakú nepravidelnosť a jasnejšiu časť okolo drobnej skupinky hviezd.

O-III (4): Väčší kontrast než s UHC filtrom, s dobre rozvinutou škvrnou okolo drobnej skupiny hviezd.

H-Beta (1): Takmer odstráni hmlovinu.

Odporučenie pre NGC 6357: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6445 (planetárna hmlovina v Škorpiónovi)

Deep-sky (2): Ukáže sa lepšie než bez filtra.

UHC (4): Značne zvýši kontrast oproti Deep-sky filtru.

O-III (3): Tmavšie oveľa kontrastnejšie pole, ale hmlovina je trochu slabšia než s UHC filtrom.

H-Beta (0): Odstráni takmer úplne hmlovinu.

Odporučenie pre NGC 6445: UHC/O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6543 – Mačacie oko (planetárka v Drakovi)

Deep-sky (2): Ukáže ju lepšie oproti pohľadu bez filtra.

UHC (4): Značné zvýšenie kontrastu, s viditeľným slabým vonkajším halom. Slabá škvrna západne od hlavnej časti hmloviny je sotva viditeľná (IC 4677).

O-III (4): Skutočne stmaví pozadie a zlepší viditeľnosť vonkajšieho hala. IC 4677 je teraz trochu ľahšie viditeľná.

H-Beta (1): Dosť stmaví hmlovinu, ale tá ostáva stále viditeľná.

Odporučenie pre NGC 6543: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6559/IC 4685 (emisná hmlovina v Strelcovi)

Deep-sky (2): Neviditeľná bez filtrov, oblak okolo jednej hviezdy s náznakom rozšírenia na sever a severozápad.

UHC (4): Rozvinie ju do svetlej a tmavej štruktúry.

O-III (2): Stále viditeľná, ale trochu slabšia než s UHC filtrom.

H-Beta (2): Viditeľná s nepatrnou štruktúrou.

Odporučenie pre NGC 6559/ IC 4685: UHC

NGC 6781 (planetárka v Orlovi)

Deep-sky (3): ľahký objekt bez filtra, ale ukáže sa viac kontrastu, s náznakom prstenca už pri malom zväčšení.

UHC (4): postrehnuteľné zvýšenie kontrastu s ostrou prstencovitou formou a hmlistým vnútrom. Zaznamenané zjasnenie v južnej časti.

O-III (4): Neskutočne stmaví pole a rozvinie prsteň.

H-Beta (0): Úplne odstráni hmlovinu.

Odporučenie pre NGC 6781: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6804 (planetárna hmlovina v Orlovi)

Deep-sky (2): Trochu ľahšie viditeľná než bez filtra.

UHC (3): Vytiahne dobre hmlovinu.

O-III (4): Naozaj veľký kontrast, trochu lepší pohľad než s UHC filtrom.

H-Beta (0): Takmer ju odstráni.

Odporučenie pre NGC 6804: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 6888 – Kosáková hmlovina (emisná hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Mierne zlepšenie oproti pohľadu bez filtra, s jasnejšou časťou kosáka prechádzajúceho cez hviezdu, popri severnom konci pomerne ľahko viditeľnej hmloviny.

UHC (4): Hmlovina je oveľa ľahšie vidieť, zjavujúc sa ako veľký skoro celý oválny prsteň hmloviny, so zmenami jasností a nejasným vnútrom.

O-III (5): Kompletný oválny prsteň s hmlistým vnútrom a trochu väčším kontrastom než s UHC filtrom, ale celková hmlovina je slabšia než s UHC filtrom.

H-Beta (1): Veľmi nezreteľná, s iba najjasnejšou časťou oblúka vo veľmi tmavom poli. Hmlovina „takmer odišla“.

Odporučenie pre NGC 6888: O-III/UHC (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 6960-95 – Riasy (pozostatok po supernove v Labuti)

Deep-sky (3): Hmlovina je ľahšie vidieť ako bez filtra, s oboma oblúkmi, vrátane toho pri hviezde 52 Cygni.

UHC (4): Veľký nárast kontrastu a detailov! Hmlovina sa skutočne predvedie s niekoľkými filamentami. Náznaky ďalších sa splietajú vo vnútri oblúka.

O-III (5): MIMORIADNY NÁRAST KONTRASTU A DETAILOV, s nádhernými filamentami a pruhmi viditeľnými už medzi dvomi hlavnými oblúkmi, čím sa celý komplex vzhľadom približuje k fotografiám. O-III je na tomto mieste ten správny výber.

H-Beta (1): Veľmi matné, ale stále viditeľné (zabudnite na H-Beta filter).

Odporučenie pre Riasy: O-III (UHC je tiež užitočný, ale nie až tak ako O-III, H-Beta sa neodporúča)

NGC 7000 – Severná Amerika (emisná hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Celkový tvar hmloviny je ľahšie vidieť ako bez filtra, ale iba nepatrne.

UHC (5): Veľmi veľké zvýšenie kontrastu oproti Deep-sky filtru, s ľahko viditeľnou Floridou i Mexikom.

O-III (4): Nejaké zvýšenie kontrastu a detailov s jasným „hrebeňom“ na východnej strane Mexika a nejakými nezreteľnými tmavými detailami. Hmlovina je ale trochu slabšia ako s UHC filtrom.

H-Beta (3): V detailoch podobná ako s O-III filtrom, ale hmlovina je oproti nemu celkovo slabšia.

Odporučenie pre NGC 7000: UHC/O-III ale i H-Beta/Deep-sky pomôžu (s UHC je hmlovina jasnejšia, ale O-III ukáže lepší kontrast)

NGC 7008 (planetárna hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu ukazujúce nepravidelnú formu.

UHC (4): Skutočné zvýšenie kontrastu s viditeľnými detailami.

O-III (5): Trochu väčší kontrast než s UHC filtrom zvlášť pri veľkom zväčšení.

H-Beta (0): Skoro vymaže objekt.

Odporučenie pre NGC 7008: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča!)

NGC 7009 – Saturn (planetárna hmlovina vo Vodnárovi)

Deep-sky (2): Ukáže výčnelky na oboch stranách planetárky trochu lepšie, v podobe dvoch hmlistých oblúčikov.

UHC (4): Výčnelky nadobudnú skôr tvar hrotov, so značným zvýšením kontrastu.

O-III (4): Hmlovina je menej jasná, ale kontrast je trochu väčší, zvlášť vo vnútornej časti, v ktorej môžu byť vidieť detaily.

H-Beta (1): Hmlovina je dosť matná, zjavujúca sa oko hmlistý disk.

Odporučenie pre NGC 7009: Filtre nie sú až tak potrebné, ale O-III/UHC pomôžu vytiahnuť slabšie detaily (H-Beta sa neodporúča)

NGC 7023 (emisná/reflexná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (3): Značné zvýšenie kontrastu s rozšíreným hmlistým oblakom oproti pohľadu bez filtra. Tmavšie oblasti sú postrehnuteľné vo východnej a západnej časti.

UHC (2): Matnejšia ako s UHC filtrom a trochu menšia, ale hmlovina sa stále ukáže lepšie než bez filtra.

O-III (2): Matnejšia než s UHC filtrom, ale stále ukazuje nejaké náznaky detailov.

H-Beta (1): Matnejšia než s UHC a O-III filtrom. Ostáva viditeľná iba centrálna časť okolo hviezdy.

Odporučenie pre NGC 7023: Deep-sky

NGC 7026 (planetárna hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu.

UHC (3): Nie príliš lepší pohľad ako s Deep-sky filtrom.

O-III (3): Trochu tmavšie pozadie, ale je lepší pohľad než s UHC filtrom.

H-Beta (0): Oveľa slabšia než bez filtra.

Odporučenie pre NGC 7027: O-III/UHC (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 7027 (planetárna hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Ľahký objekt bez filtra, ale Deep-sky filter ju ukáže trochu lepšie, ako malý modro-zelený ovál.

UHC (4): Hmlovina naozaj takmer žiari, vidieť i náznaky slabej nepravidelnej vonkašej časti. Väčšie zväčšenia odhalia v strede centrálnu hviezdu a vnútorný oblúk juhovýchodne od nej.

O-III (4): Jadro trochu matnejšie než s UHC filtrom, ale vonkajšie časti sú ľahšie vidieť, vrátane detailov.

H-Beta (0): Veľmi stmaví hmlovinu!

Odporučenie pre NGC 7027: O-III/UHC (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

NGC 7048 (planetárna hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Slabá, ale trochu väčší kontrast než pri pohľade bez filtra.

UHC (3): Oveľa väčší kontrast ukazujúci slabý hmlistý ovál.

O-III (4): Oveľa väčší kontrast než s UHC filtrom, ukazujúci tmavší stred a prstencovú štruktúru.

H-Beta (0): Skoro ju odstráni.

Odporučenie pre NGC 7048: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča!)

NGC 7129-33 (emisná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu, so slabou hmlou viditeľnou okolo stredovej kopy štyroch až šiestich hviezd.

UHC (3): Oblak je ľahšie vidieť s lepším kontrastom, ale stále pomerne nezreteľne, s nejakými slabými detailami, ktoré sú najjasnejšie v severnej časti. Dve ďalšie slabé škvrny sú viditeľné trochu ďalej od tej v severnej časti.

O-III (3): Prinesie trochu viac detailov.

H-Beta (1): Značne stmaví hmlovinu, ale napriek tomu tam stále je.

Odporučenie pre NGC 7129-33: UHC/O-III

NGC 7139 (slabá planetárna hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Zvýši kontrast oproti pohľadu bez filtra.

UHC (3): Stále slabá, ale je oveľa ľahšie vidieť.

O-III (4): Väčší kontrast než s UHC filtrom.

H-Beta (0): Hmlovina nie je viditeľná.

Odporučenie pre NGC 7139: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 7293 – Helix (planetárna hmlovina vo Vodnárovi)

Deep-sky (2): Veľká zhruba kruhová hmlistá škvrna s nepatrne tmavším stredom, ľahšie viditeľná než bez filtra, ale nemá veľa kontrastu.

UHC (4): Značne zvýši kontrast, ukáže jasne široký matný prsteň s hmlistým stredom a náznakom štruktúry. Hmlovina je teraz celkom ľahkým objektom.

O-III (5): Oveľa väčší kontrast než s UHC filtrom, s náznakom vonkajšej filamentárnej časti. Najlepší výber zo všetkým filtrov.

H-Beta (0): Sotva viditeľná.

Odporučenie pre NGC 7293: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

NGC 7538 (emisná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (3): Zvýšenie kontrastu ju spraví ľahšie viditeľnou než bez filtra.

UHC (4): Stmaví pozadie a ukáže hmlovinu lepšie oproti Deep-sky filtru.

O-III (4): Matnejšia, ale kontrast je trochu lepší.

H-Beta (0): Stmaví ju skoro na nerozoznanie.

Odporučenie pre NGC 7538: UHC/O-III (H-Beta sa neodporúča)

NGC 7635 – Bublina (emisná hmlovina v Kasiopeji)

Deep-sky (2): Slabá hmlistá oválna plocha okolo jasnej hviezdy.

UHC (3): Postrehnuteľná oválna oblasť hmloviny okolo hviezdy, prebiehajúca v smere východ-západ, s veľkým veľmi matným rozšírením postrehnuteľným na severozápade a juhovýchode. Matná škvrna v tvare Y môže byť tiež viditeľná hneď severne od stredovej hviezdy.

O-III (4): Väčší kontrast, s ľahšie definovateľnou škvrnou v tvare Y.

H-Beta (1): Veľmi matná, nie taký pekný pohľad ako s O-III filtrom, ale je stále viditeľná.

Odporučenie pre NGC 7635: O-III/UHC

NGC 7662 – Modrá snehová guľa (planetárna hmlovina v Androméde)

Deep-sky (2): Deep-sky filter trochu stmaví pozadie.

UHC (3): Dosť stmaví pozadie, ale pridá iba trochu hmloviny.

O-III (3): Nepatrne stmaví hmlovinu, poskytne tmavé pozadie oblohy a pridá väčší kontrast vo vnútornej časti – ale nie viac detailov.

H-Beta (1): Značne stmaví hmlovinu oproti O-III filtru.

Odporučenie pre NGC 7662: Filtre v podstate nie sú potrebné, ale UHC/O-III ju pomôžu ľahšie nájsť pri menších zväčšeniach (H-Beta sa neodporúča).

NGC 7822 (slabá emisná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Veľmi slabý veľký oblak okolo pár hviezd, predĺžený v smere východ-západ.

UHC (3): Oblak sa značne rozšíri oproti Deep-sky filtru, ukáže nejakú nepravidelnosť.

O-III (2): Slabší než s UHC filtrom, ale stále viditeľný.

H-Beta (2): Slabší než s UHC filtrom, ale ukáže asi toľko detailov.

Odporučenie pre NGC 7822: UHC (H-Beta a O-III tiež pomôžu)

Ostatné objekty:

IC 405 – Flaming star nebula (emisná/reflexná hmlovina v Povozníkovi)

Deep-sky (3): Hmlovina je viditeľná ako veľmi slabý oblak nepravidelného tvaru, východne a okolo hviezdy AE Aurigae. Nie bez problémov viditeľná bez filtra.

UHC (2): Nepatrné zvýšenie kontrastu ukazujúce slabý oblúkový filament severozápadne od AE Aurigae. Ostatné časti sú ale slabšie než s Deep-sky filtrom.

O-III (1): Iba náznak hmloviny.

H-Beta (2): Náznak oblúka a jednej slabej škvrny severne od AE Aurigae, ale hmlovina je slabšia oproti UHC alebo Deep-sky filtru.

Odporučenie pre IC 405: Deep-sky/UHC (žiadne filtre príliš nepomôžu – prevažne reflexná hmlovina)

IC 410 (hmlovina v NGC 1893 v Povozníkovi)

Deep-sky (2): Slabý oblak orientovaný vo hviezdokope v smere východ-západ.

UHC (4): Detailný oblúk hmloviny nepravidelného tvaru prebiehajúci v smere východ-západ a točiaci sa južne, s tmavou škvrnou pozdĺž juhozápadnej strany.

O-III (4): Vytiahne viac tmavých detailov pozdĺž východnej a južnej strany, ale hmlovina je celkovo matnejšia. Pozoruhodné ako hmlovina sprevádza tvar kopy.

H-Beta (0): Hmlovina je takmer stratená.

Odporučenie pre IC 410: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

IC 417 (emisná hmlovina v Povozníkovi)

Deep-sky (2): Hmlovina je teraz na hranici viditeľnosti okolo hviezdokopy Stock 8.

UHC (3): Zvýšenie kontrastu oproti Deep-sky filtru.

O-III (3): Tmavšie pozadie.

H-Beta (4): Väčší kontrast a trochu väčšia časť viditeľnej hmloviny.

Odporučenie pre IC 417: H-Beta/UHC

IC 434 – Konská hlava (emisná hmlovina v Orióne)

Deep-sky (2): Vidieť malú zmenu oproti pohľadu bez filtra. Zjavuje sa ako mdlá tmavá diera v matnej hmlovine, ale tvar je ťažké vidieť. Je to ťažký objekt, ak nenastanú veľmi dobré podmienky.

UHC (3): Konská hlava sa teraz ukazuje slabo, nejaký tvar je vidieť bočným pohľadom. Malé zlepšenie oproti Deep-sky filtru.

O-III (0): Žiadna Konská hlava. IC 434 iba náznakovo.

H-Beta (4): Hmlovina je stále matná, ale tvar Konskej hlavy je pomerne ľahko vidieť, vo väčšom kontraste než s UHC filtrom. Východné rozhranie IC 434 vyzerá jasnejšie než ostatné časti hmloviny.

Odporučenie pre Konskú hlavu: Lumicon H-Beta (UHC tiež pomôže, O-III sa neodporúča)

IC 1318 – Región gamma Cygni (emisná hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Vytiahne veľkú slabú hmlovinu v dvoch predĺžených segmentoch, s tmavou oblasťou medzi nimi, východne od hviezdy gamma Cygni.

UHC (3): Viditeľné zvýšenie kontrastu oproti Deep-sky filtru, s tmavou medzerou medzi škvrnami.

O-III (1): Filter skoro zakalí hmlovinu – veľmi slabá.

H-Beta (3): Hmlovina je slabšia než s UHC filtrom, ale má väčší kontrast. Veľmi tmavé pozadie oblohy okolo hmloviny.

Odporučenie pre IC 1318: H-Beta/UHC (skoro rovnaké, O-III sa neodporúča)

IC 1396 (komplex pri Granátovej hviezde)

Deep-sky (2): Hmlistý oblak okolo otvorenej hviezdokopy, pomerne veľký a s nejakými nepravidelnými zmenami jasností a tmavou škvrnou v južnej časti (Barnard 161).

UHC (3): Hmlovina lepšie viditeľná a tmavá škvrna ľahšie definovateľná, ale oblak je stále slabý. Sú postrehnuteľné nejaké zmeny jasností.

O-III (0): Odstráni hmlovinu.

H-Beta (1): Hmlovina je viditeľná, ale je veľmi matná a s tmavým pozadím.

Odporučenie pre IC 1396: UHC/Deep-sky (O-III sa neodporúča)

IC 1848 (emisná hmlovina v Kasiopeji)

Deep-sky (2): Nejaké zvýšenie kontrastu, hmlovina sa zjavuje ako predĺžený slabý oblak naprieč riedkou hviezdokopou.

UHC (4): Oveľa ľahšie viditeľná, hmlovina je predĺžená v smere východ-západ, jasnejšia je v severnej časti.

O-III (4): Evidentne tmavšia oproti UHC filtru, ale s trochu väčším kontrastom.

H-Beta (1): Veľmi matná.

Odporučenie pre IC 1848: UHC (H-Beta sa neodporúča)

IC 2177 (emisná hmlovina v Jednorožcovi)

Deep-sky (2): Dlhý slabý nepravidelný oblačný pás, nie najľahšie viditeľný bez filtrov. Rozširuje sa na juh od otvorenej hviezdokopy NGC 2235.

UHC (3): Hmlovina je ľahšie vidieť, s trochu väčším kontrastom. Užší nepatrne vlnitý stredový filament je umiestnený v hmlistom oblaku veľkosti skoro dvoch stupňov.

O-III (2): Hmlovina je sotva viditeľná, vonkajšie časti sa stratili.

H-Beta (3): Stredový filament je slabší než s UHC filtrom, ale určite vyššieho kontrastu.

Odporučenie pre IC 2177: H-Beta/UHC

IC 4628 (emisná hmlovina v Škorpiónovi)

Deep-sky (2): Slabý hmlistý nepravidelný oblúk. Neviditeľný bez filtrov.

UHC (4): Značné zlepšenie, s ľahko viditeľnou a pomerne detailnou hmlovinou, s nepravidelnou tmavou líniou.

O-III (2): Oveľa slabšia než s UHC filtrom, ale stále viditeľná.

H-Beta (3): Ukáže nejaké zaujímavé filamentárne detaily, ale nie je taká jasná alebo detailná než s UHC filtrom.

Odporučenie pre IC 4628: UHC

IC 5067-70 – Pelikán (emisná hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Celkový tvar hmloviny je ľahšie vidieť než bez filtra, s nejakými náznakmi detailov.

UHC (4): Veľmi značné zvýšenie kontrastu oproti Deep-sky filtru. Pomerne ľahko viditeľné telo i zobák.

O-III (4): Zvýšenie kontrastu a detailov, ale hmlovina je matnejšia než s UHC filtrom.

H-Beta (2): Hmlovina je vidieť, ale je veľmi slabá.

Odporučenie pre Pelikána: UHC/O-III (s UHC je jasnejšia, ale O-III ukáže viac detailov, Deep-sky tiež pomôže)

IC 5146 – Cocoon nebula (emisná hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Trochu lepší pohľad než bez filtra, ale objekt je stále ľahko vidieť ako matná zhruba kruhová nepravidelná škvrna v poli hviezd.

UHC (3): Trochu vyšší kontrast a s väčším množstvom nepravidelných detailov vo vnútornej časti.

O-III (1): Slabšia a trochu matnejšia než s UHC filtrom. Nie dobrý pohľad.

H-Beta (3): Matnejšia než s UHC filtrom, ale ukáže sa väčšia vonkajšia časť hmloviny a trochu lepšie definovateľný tmavý detail v podobe nepravidelnej línie.

Odporučenie pre IC 5146: H-Beta/UHC (skoro rovnaké, O-III sa neodporúča)

PK 64+5.1 – Campbell´s hydrogen star (planetárna hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Iba malé zvýšenie kontrastu. Malý skoro stelárny disk.

UHC (3): Malé zvýšenie kontrastu s náznakom slabšieho vonkajšieho obalu.

O-III (2): Matnejšia než s UHC, ale trochu väčší kontrast než bez filtra.

H-Beta (4): Značné zvýšenie kontrastu s veľmi slabým vonkajším obalom.

Odporučenie pre PK 64+5.1: H-Beta (UHC tiež pomôže)

PK 205+14.1 – Medúza (rozsiahla planetárna hmlovina v Blížencoch)

Deep-sky (2): Mierne zvýšenie kontrastu, ale hmlovina je stále iba veľmi slabým nejasným oblakom.

UHC (3): Značné zvýšenie kontrastu, s neurčitým oblúkom v tvare písmena C.

O-III (4): Matnejšia než s UHC filtrom, ale s trochou viac kontrastu a náznakov filamentov v tmavej oblasti.

H-Beta (0): Odstráni hmlovinu úplne.

Odporučenie pre PK 204+14.1: O-III/UHC (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

PK 164+31.1 – Headphone nebula (veľká planetárna hmlovina v Rysovi)

Deep-sky (2): Veľmi malé zvýšenie kontrastu oproti pohľadu bez filtra.

UHC (3): Ľahšie viditeľné dve škvrny, ktoré sú nezreteľne spojené.

O-III (3): Škvrny sú oveľa ľahšie vidieť, ale spojenie medzi nimi vybledne.

H-Beta (0): Úplne odstráni hmlovinu.

Odporučenie pre PK 164+31.1: UHC/O-III (skoro rovnaké, H-Beta sa neodporúča)

Sharpless 2-13 (emisná hmlovina v Škorpiónovi)

Deep-sky (2): Matne viditeľná ako veľmi slabý oblak. Bez filtra nie je vidieť.

UHC (4): Zvýšenie kontrastu, trochu škvrnitá, ale stále matná.

O-III (2): Slabšia, ale stále viditeľná.

H-Beta (2): Podobne ako s O-III filtrom.

Odporučenie pre Sharpless 2-13: UHC

Sharpless 2-54 (emisná hmlovina v Hadovi)

Deep-sky (2): Matný nejasný oblak, bez filtrov neviditeľný.

UHC (4): Znamenitý prínos v kontraste, s významnými svetlými a tmavými detailami.

O-III (2): Oveľa slabšia než s UHC filtrom, ale stále viditeľná.

H-Beta (3): Lepšie ako s O-III filtrom, s trochou detailov.

Odporučenie pre Sharpless 2-54: UHC

Sharpless 2-84 (emisná hmlovina v Šípe)

Deep-sky (1): Iba náznak hmloviny.

UHC (3): Slabá hmlistá škvrna v tvare písmena C a s nepravidelným rozhraním.

O-III (1): Tmavé pole iba s náznakom hmloviny.

H-Beta (2): Slabšia než s UHC filtrom.

Odporučenie pre Sharpless 2-85: UHC

Sharpless 2-101 (emisná hmlovina v Labuti)

Deep-sky (2): Veľmi slabý hmlistý oblak skladajúci sa z dvoch častí okolo troch hviezd. Je vidieť iba náznakovo bez filtra.

UHC (3): Väčší kontrast, ale stále slabý. Viditeľné dve definovateľné škvrny s hmlistým oblúkom v podobe rozšírenia. Tá západnejšie položená je väčšia.

O-III (2): Veľmi nezreteľný, ale stále viditeľný.

H-Beta (3): Skoro taká viditeľná časť oblaku ako s UHC filtrom, ale hmlovina je matnejšia.

Odporučenie pre Sharpless 2-101: UHC/H-Beta

Sharpless 2-112 (emisná hmlovina v Labuti severozápadne od Denebu)

Deep-sky (3): Slabá hviezda s veľmi slabou malou hmlistou škvrnou hmloviny nachádzajúcou sa južne od nej. Hmlovina je oveľa ľahšie vidieť než bez filtra (iba náznak).

UHC (4): Hmlistá škvrna skoro vejárovitého tvaru, rozširujúca sa od slabej hviezdy smerom na juh. Vidieť väčšiu časť hmloviny než s Deep-sky filtrom, ale stále je to ešte trochu málo.

O-III (4): Slabšia než s UHC filtrom, ale hmlovina teraz obklopuje hviezdu v hmlistom slabom oblaku. Je viditeľná tmavšia oblasť na severovýchode.

H-Beta (1): Takmer odstráni hmlovinu.

Odporučenie pre Sharpless 2-112: O-III/UHC (H-Beta sa neodporúča)

Sharpless 2-132 (emisná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Lepší pohľad než bez filtra. Hmlovina je ale stále veľmi nezreteľným oblakom nepravidelného tvaru okolo niekoľkých hviezd, zhruba predĺžený v smere východ-západ.

UHC (3): Škvrna na južnom rozhraní je ľahšie vidieť, náznaky ďalších detailov.

O-III (4): Zlepší viditeľnosť oblúku pozdĺž severnej strany hmloviny, so škvrnou v strednej časti. Väčší kontrast, ale hmlovina je matnejšia než s UHC filtrom.

H-Beta (2): Stemní ju viac než O-III filter, ale hmlovina ostáva vidieť.

Odporučenie pre Sharpless 2-132: O-III/UHC

Sharpless 2-142 (emisná hmlovina v Cefeovi okolo hviezdokopy NGC 7380)

Deep-sky (2): Náznak oblaku v pomerne bohatej otvorenej hviezdokope.

UHC (4): Veľká trojuholníková plocha, náznak oblúka.

O-III (4): Slabšia, ale viac tmavých detailov. Hmlovina má tvar Y.

H-Beta (3): Slabšia než s O-III filtrom, ale stále viditeľná. Zároveň lepší pohľad oproti Deep-sky filtru.

Odporučenie pre Sharpless 2-142: O-III/UHC

Sharpless 2-155 (emisná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Veľmi slabá hmlistá plocha okolo dvoch široko oddelených hviezd. Lepší kontrast oproti pohľadu bez filtra.

UHC (1): Iba náznak hmloviny.

O-III (1): Malá, prípadne žiadna časť hmloviny.

H-Beta (0): Nie je vidieť žiadna hmlovina.

Odporučenie pre Sharpless 2-155: Deep-sky (pravdepodobne reflexná hmlovina)

Sharpless 2-157 (emisná hmlovina v Kasiopeji)

Deep-sky (2): Hmlovina nie je ľahko viditeľná, iba ako nejasné predĺžené zjasnenie v bohatom hviezdnom poli.

UHC (3): Veľká predĺžená hmlistá a matná oválna črta, s dvomi matnými oblúkmi ukazujúcimi na sever.

O-III (3): Hmlovina je slabšia než s UHC filtrom, ale viditeľná so zvýšeným kontrastom, zvlášť v dvoch podlhovastých škvrnách.

H-Beta (2): Slabšia ako s O-III filtrom, ale hmlovina ostáva stále viditeľná.

Odporučenie pre Sharpless 2-157: UHC/O-III

Sharpless 2-170 (slabá emisná hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Nie ľahko viditeľná bez filtrov. Kruhová veľmi slabá a nezreteľná škvrna hmly okolo skupiny šiestich alebo siedmich hviezd.

UHC (3): Hmlovina je trochu ľahšie vidieť než s Deep-sky filtrom, s trochu väčším množstvom kontrastu.

O-III (2): Stále viditeľná, ale slabšia než s UHC filtrom.

H-Beta (2): Stále viditeľná, ale slabšia než s O-III alebo UHC filtrom.

Odporučenie pre Sharpless 2-170: UHC

Sharpless 2-171 (veľmi slabá a rozsiahla hmlovina v Cefeovi)

Deep-sky (2): Hmlovina viditeľná bez filtra, ale stále je matná a slabá.

UHC (3): Malý pokrok oproti Deep-sky filtru, s nejakými svetlými a tmavšími miestami.

O-III (2): Slabšia, ale ukáže sa rozvinutejšia a s niekoľkými tmavými líniami.

H-Beta (2): Hmlovina ostáva viditeľná, ale je trochu slabšia oproti O-III filtru.

Odporučenie pre Sharpless 2-171: UHC (Deep-sky a O-III tiež pomôžu)

Sharpless 2-235 (emisná hmlovina v Povozníkovi)

Deep-sky (3): Slabá rozptýlená oválna škvrna, nepatrné rozšírenie smerom na juh.

UHC (3): Trochu viac kontrastu než s Deep-sky filtrom, ale slabá.

O-III (2): Slabšia oproti UHC alebo Deep-sky filtru.

H-Beta (4): Slabá, ale sú viditeľné dve škvrny, z ktorých je jasnejšia tá severnejšia. Lepší kontrast oproti Deep-sky alebo UHC filtru.

Odporučenie pre Sharpless 2-235: H-Beta/Deep-sky (UHC tiež pomôže)

Sharpless 2-261 (emisná hmlovina v Orióne)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu robí hmlovinu slabo viditeľnou a ľahšou ako bez filtra.

UHC (3): Hmlovina je teraz definitívne viditeľná, ale ostáva stále slabou.

O-III (3): Hmlovina viditeľná, ale slabšia ako s UHC filtrom, na druhej strane však s trochu väčším kontrastom.

H-Beta (2): Hmlovina je stále viditeľná, ale nie tak dobre ako s UHC alebo O-III filtrom.

Odporučenie pre Sharpless 2-261: UHC/O-III (skoro rovnaké)

Sharpless 2-276 – Barnardov oblúk (emisná hmlovina v Orióne) – pozorovania voľným okom s filtrom pridržaným iba za okom

Deep-sky (1): Náznak slabého obláčika v ďalekohľade, neviditeľného voľným okom.

UHC (2): Slabý hmlistý oblúk viditeľný počas dobrých podmienok nad Oriónovým pásom, pokračujúci smerom na juh.

O-III (0): Žiadna viditeľná hmlovina.

H-Beta (3): Slabý pruh viditeľný nad Oriónovým pásom a točiaci sa smerom na juhovýchod. Veľmi slabý, ale určite ľahšie viditeľný než s UHC filtrom.

Odporučenie pre Sharpless 2-276: H-Beta/UHC (O-III sa neodporúča)

Sharpless 2-254-5-6-7-8 (matný hmlovinový komplex v severnej časti Orióna: IC 2162)

Deep-sky (2): Tri matné hmlisté škvrny v jednej línii.

UHC (3): Zvýšenie kontrastu. Sharpless 2-257 je najjasnejšia z troch najväčších.

O-III (2): Slabšia než s UHC filtrom, Sharpless 2-255 už nie je tak veľká.

H-Beta (3): Väčší kontrast než s UHC filtrom, ale trochu matnejšia.

Odporučenie pre Sharpless 2-254: H-Beta/UHC (skoro rovnaké)

vdB 93, Gum-1 (emisná hmlovina v Jednorožcovi blízko IC 2177)

Deep-sky (2): Malé zvýšenie kontrastu, ktoré ukáže väčšiu časť hmloviny než bez filtra.

UHC (3): Väčší kontrast a viac viditeľnej hmloviny, ale stále slabej.

O-III (1): Slabšia ako s UHC, iba s náznakom oblaku okolo stredovej hviezdy.

H-Beta (4): Lepšie definovateľná oproti predošlým filtrom s väčším množstvom svetlých a tmavých detailov. Slabšia ako s UHC filtrom, ale ukáže lepší kontrast a viac detailov.

Odporučenie pre vdB 93: H-Beta/UHC (O-III sa neodporúča)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *