Premenné hviezdy vizuálne

Áno aj pozorovanie premenných hviezd sa stále robí vizuálne. A dá sa robiť až prekvapujúco presne. Jedným z experimentov, ktoré môžeme na Zraze vykonávať je práve určenie presnosti vizuálnych odhadov jasnosti.

Zatiaľ prikladáme dva dokumenty, ktoré poslúžia pozorovateľom na prípravu. Prvý je návod na pozorovanie premenných hviezd prebratý z “Príručky pre vedenie astronomického krúžku”, ktorú sme zostavili na Vihorlatskej hvezdárni. Druhý dokument je prezentácia argentínskeho amatérskeho astronoma Sebastiana Otera (dnes pracuje pre AAVSO na projekte Variable Star Index). Vysvetľuje v nej ako brať do úvahy rôzne farebné indexy porovnávacích hviezd premennej a tým zvýšiť presnosť merania.