Pozorovania vizuál 2023 – slepé mapy

Autentické záznamy pozorovateľov na nultom ročníku zrazu.

Riešenie slepej mapy Pavlom A. Dubovským 16.09.2023. Všetky porovnávacie hviezdy zoradené správne podľa jasnosti. 16″ palcový dobson Yogajtódo.

Vtipné riešenie slepej mapy HT Cas v podaní Adama Mariniča z 16.9.2023. Hviezdy podobnej jasnosti označil rovnakým písmenom. 16″ palcový dobson Yogajtódo.

Slepá mapa V491 Lyr takmer správne vyriešená Stanislavom Paruševom. 20.9.2023 cez Somet Binar