Miesto konania

Zraz vizuálnych pozorovateľov sa bude konať na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle.

Na observatóriu nájdeme všetku potrebnú infraštruktúru pre konanie zrazu. V prvom rade je k dispozícii niekoľko kvalitných ďalekohľadov na vizuálne pozorovania.

K dispozícii je aj široký výber okulárov, filtrov, komakorektorov aj revolverový okulárový výťah na rýchlu výmenu okulárov.

Obloha nad observatóriom v Kolonici je známa ako jedno z najtmavších miest na Slovensku. Seeing nie je výnimočný. Typická hodnota je medzi 2 a 3 oblúkovými sekundami. Celkový čas pozorovania je možné vyhodnotiť pomocou nasledujúcich grafov. Ukazujú využitý pozorovací čas v hodinách a tiež počet svetelných kriviek zozbieraných prístrojmi na observatóriu. Prvý parameter nám hovorí niečo o podmienkach na pozorovanie, druhý o efektivite využitia prístrojového vybavenia. Štatistiky od roku 2006 sú znázornené na obrázku vľavo. Pre účastníkov zrazu je dôležitejší obrázok vpravo. Dokazuje zvyčajne dobré poveternostné podmienky počas letného a jesenného obdobia. Štatistika na pravom obrázku pochádza z roku 2018.

V jednoduchých izbách v budove planetária môže bývať okolo 20 osôb. Sálu planetária je možné využiť na prednášky. Používa sa však aj budova s názvom “Pub”. Rýchle internetové pripojenie je dostupné na celom území hvezdárne.

Stravu pre účastníkov zabezpečuje regionálna cateringová spoločnosť. Pre účastníkov želajúcich si kvalitnejšie ubytovanie môžeme zabezpečiť novootvorenú chatu Exit v obci Kolonica vo vzdialenosti 4 km od observatória.