Užitočné linky od Karla Kolomazníka

M31/M33

Na českém astrofóru je o nich diskuse tady: https://www.astro-forum.cz/viewtopic.php?t=2987

Premenné hviezdy vizuálne

Áno aj pozorovanie premenných hviezd sa stále robí vizuálne. A dá sa robiť až prekvapujúco presne. Jedným z experimentov, ktoré môžeme na Zraze vykonávať je práve určenie presnosti vizuálnych odhadov jasnosti.

Zatiaľ prikladáme dva dokumenty, ktoré poslúžia pozorovateľom na prípravu. Prvý je návod na pozorovanie premenných hviezd prebratý z “Príručky pre vedenie astronomického krúžku”, ktorú sme zostavili na Vihorlatskej hvezdárni. Druhý dokument je prezentácia argentínskeho amatérskeho astronoma Sebastiana Otera (dnes pracuje pre AAVSO na projekte Variable Star Index). Vysvetľuje v nej ako brať do úvahy rôzne farebné indexy porovnávacích hviezd premennej a tým zvýšiť presnosť merania.

Continue reading “Premenné hviezdy vizuálne”